Covid-19


Fysicum har haft en tydlig riktning genom pandemin – att skapa förutsättningar för en trygg träning för våra medlemmar och att skapa en trygg arbetsplats för våra medarbetare. Gymverksamheter har sedan tidigare höga krav på sig vad gäller hygien som vi i aktuell situation förstärkt ytterligare. Vi har infört en rad åtgärder för att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Resultaten av åtgärderna visar på mycket nöjda och trygga medlemmar. Även vår personal har visat stor uppskattning för förändringarna som genomförts och har bidragit med kreativitet kring utvecklingen av arbetsmiljön.

 

Fredag 8/1 2021 fattade riksdagen beslut om att den s.k. Pandemilagen ska gälla från och med 10/1 till och med 30/9 2021. Folkhälsomyndigheten gick samtidigt ut med föreskrifter som berör vår verksamhet. Vi måste utöver de åtgärder vi sedan tidigare vidtagit, även beräkna hur många personer som kan vistas i våra lokaler samtidigt. Beräkningen utgår ifrån att alla som besöker oss ska ha 10 kvm till sitt förfogande under sitt besök.  


Vi har tagit höjd i vår beräkning i vår strävan att liksom tidigare erbjuda en trygg miljö att träna i. Fysicum tar därför emot max 50 personer samtidigt på anläggningen.  

Max antal deltagare per gruppass i träningssalarna är 7.  


Vi kommer även fortsatt att ha koll på hur många som vistas i lokalen för att säkerställa att vi inte överskrider maxantalet.  


Det är fortsatt varje enskild persons egna ansvar att följa de rekommendationer och föreskrifter som utfärdats av myndigheterna. Det är i grunden det allra viktigaste för att förebygga smittspridning och att få bukt med pandemin! 


Det är mycket viktigt att du som tränar på Fysicum tar ansvar och följer våra anvisningar och regler. Du kan ta del av information på flera ställen runtom på anläggningen liksom här på hemsidan och du kan alltid fråga oss i personalen om du känner dig osäker på något.


Vi vet att vår bransch inte är en del av problemet utan snarare en del av lösningen. Därför vill vi att du ska vara fysiskt aktiv under hela denna pandemi. Vi vill att du ska vara rädd om dig. Du kan träna hemma, ute eller hos oss och du ska känna dig lika säker om du kommer till våra lokaler som om du skulle träna ensam. Vi behöver alla röra på oss. Det vi vet är att träning stärker ditt immunförsvar. Så lite som 30 minuters daglig fysisk aktivitet, ger ett bra skydd. Vi vet att vi alla har ett medicinskt skäl att träna, många av de som behöver intensivvård har någon form av välfärdssjukdom i botten.

 

Jag är otroligt stolt över vår personal som skapar trygga lösningar och bidrar till en glädjefylld och trygg arbetsplats. Jag vill ödmjukast tacka personal och våra medlemmar för att vi tillsammans tar ett långsiktigt ansvar. Låt oss fortsätta på samma väg.

 

Marion, Fysicum

 

Vi ber er alla att hjälpa oss att undvika smittospridning genom att:


För det första – STANNA HEMMA om du känner dig det minsta sjuk och/eller har minsta luftvägssymtom. Sjuka och personer som tillhör riskgrupper uppmanas att hålla sig hemma för att minska spridningen av coronaviruset. Stanna även hemma som anhörig till covidsmittad person enligt gällande föreskrifter i dessa fall.


Håll god handhygien! Tvätta händerna med tvål och vatten före och efter din träning! Handsprit finns också på flera ställen på anläggningen.


Torka av ALL utrustning du använt i din träning.

 

Håll avstånd till dina medtränande och personalen, 2 meter.


Vi vill betona vikten av att plocka undan och ställa tillbaka utrustning efter dig i gymmet. Inte bara för allas trivsel utan också för att underlätta städning och hygien i lokalerna. Vi har ökat städningen på gymmet med särskilt fokus på träningsutrustning, handtag, kranar m.m. som du vanligen kommer i kontakt med, med dina händer.


Omklädningsrummen. Vi ber dig att i största möjliga mån duscha och byta om hemma. Maxantal som får vistas i respektive omklädningsrum samtidigt är 2.

 

Uppehåll dig inte längre än nödvändigt i vardagsrummet/loungen eller vid receptionsdisken. Kom i så nära anslutning som möjligt till ditt träningspass. Undvik att stå utanför träningssalen och vänta för att undvika trängsel.


 

Gruppträning

Vårt utbud av klasser anpassas ständigt då vi minskat det antal som erbjuds att delta på varje aktivitet. Det kan innebära extra klasser och anpassningar i längd osv. Var uppmärksam på detta! Säkerhet är högsta prioritet.

 

Vi har gjort justeringar i gruppträningsschemat. De pass där vi tränar i par och delar på träningsutrustning ställs in av hygieniska skäl.


Vi har ändrat passupplägget på våra cirkelträningspass. Vid genomförandet av passet ska deltagarna bara vara vid sin station och använda sina redskap. Detta på grund av hygieniska skäl och för att minimera kontakt mellan deltagare.


Vi har minskat antalet deltagare på gruppassen till antal 7 för att öka den fria ytan runt dig som tränande. Vi har kortat ner längden på flertalet av våra pass samt justerat tiden mellan varje pass för att förebygga köbildning och främja avstånd då du går från och till ditt pass. Som vanligt är det viktigt att du inte bokar upp dig på fler klasser än du orkar med. Du ska också som vanligt boka av dig i god tid om du inte kan komma på din bokade tid.

 

Vi erbjuder utomhusträning samt träning online för dig som medlem.


Ta om möjligt med egen matta och ev annan utrustning till våra yogaklasser och till våra Bodybalancepass. Vi spritar alla våra mattor innan och efter användning men om det minskar din oro så ska du ta med din egen matta. Vi rengör och tvättar all utrustning noga och frekvent.

 

PT-träning


Vi håller avstånd, både mellan dig och din PT och till andra tränande.

Utrustningen rengörs av din PT efter varje kund.

Du har om du vill, möjlighet att träna utomhus med din PT.

 

Tillsammans visar vi hänsyn och tar hand om varandra!