Regler

REGLER

BOKNINGSREGLER


 • Tänk på att du avbokar dig senast 2 timmar innan passet börjar så att andra får chansen att träna. 


 • Det är viktigt att du avbokar dig eftersom vårt bokningssystem spärrar deltagare som missat att närvara vid tre tillfällen. Man får då ett meddelande när man loggar in att man är tillfälligt spärrad p.g.a frånvaro på passen. För att låsa upp måste man kontakta receptionen för upplåsning samt betala en avgift på 150 kr.


 • Det är viktigt att ni berättar för receptionen att ni är där när ni ska gå på våra olika pass så ni inte får frånvaro på passen fast ni är där.


ORDNINGSSREGLER


 • Medlem uppmanas att torka av träningsutrustning och maskiner efter användning. Egen handduk används med fördel att sitta på vid användning av styrketräningsmaskiner.


 • Medlem ska alltid använda skor för inomhusträning och byta om till dessa innanför entrédörrarna till Fysicum.


 • Medlem får inte använda och/eller vara påverkad av någon form av prestationshöjande medel (doping) eller droger/alkohol i Fysicums lokaler. (Undantag gäller för mediciner som är föreskrivna av läkare)


 • Medlem ska vid vila låta andra medlemmar använda träningsutrustningen/maskinerna.


 • Medlem får ej ha ett förargelseväckande beteende i Fysicums lokaler.


 • Medlem ska visa hänsyn till andra tränande, exempelvis så är bar överkropp eller egen musikutrustning (utan hörlurar) inte tillåtet.


 • Medlem uppmanas att begränsa användningen av mobiltelefon till utrymmet som vi kallar för ”vardagsrummet”. (Rummet där vattenmaskin, barnhörna samt soffgrupp finns) Med användning av mobiltelefon menas: Samtal, SMS, Surfa, Gå in på sociala medier. Att använda sin mobiltelefon för att lyssna på musik genom hörlurar på gymmet är självklart okej, däremot är självklart allt användande av mobiltelefon under gruppträningspass ej tillåtet.


 • Medlem ska alltid träna i rena träningskläder. Var noggrann med renlighet och hygien. Rakning i duschen är inte tillåten.


 • Medlem uppmanas att lägga/hänga tillbaka träningsredskap efter användning, såsom vikter, mattor och hantlar etc.


 • Medlem kan nekas tillträde till gruppträningspass vid sen ankomst, detta med hänsyn till övriga deltagare.


 • Medlem skall lämna Fysicums lokaler senast vid tidpunkt för stängning.


 • Medlem får ej sälja och/eller marknadsföra egna eller annans varor och/eller tjänster i Fysicums lokaler.


 • All fotografering och filmning i Fysicums lokaler måste godkännas av den eller de personer som ska vara med på bilden/filmen. Fotografering/Filmning av professionell natur måste även godkännas av personal från Fysicum.


 • Barn/ungdomar upp till 15 år får ej vistas i gymlokalerna utan målsman/vuxens sällskap. Undantaget är ”vardagsrummet” där det finns en lekhörna samt sittgrupp. Lek får endast ske på sådant sätt som ej upplevs störande för andra.  d.v.s. inget spring, skrik eller hoppande i soffor. Det är alltid föräldrarnas ansvar att se till att barnen/barnet förhåller sig till de ordningsregler som finns. Fysicums personal kommer att säga till och tillrättavisa barn och ungdomar som inte uppför sig som förväntat,


 • Parkering skall ske på markerade platser. Det är inte tillåtet att parkera på sådant sätt att postens brevlåda blockeras.SÄKERHETSREGLER


 • För att undvika skador på sig själv eller andra så skall kläder och skor anpassade för träning alltid användas. Vissa pass såsom Bodybalance och Yoga kräver dock ej skor.


 • Fysicums personal förbehåller sig rätten att avbryta övningar som personal anser ha för hög skaderisk, detta trots att ansvaret alltid ligger på dig som medlem.


 • Endast instruktörer och personliga tränare som har fått i uppdrag/ tillåtelse av Fysicums ledning får instruera tränande i Fysicums lokaler.


 • Barn under 15 år får ej träna eller befinna sig på träningsytorna i Fysicums lokaler utan målsman eller vuxens sällskap. Undantag för vissa gruppaktiviteter som kan komma att förekomma efter samråd/godkännande från målsman samt personal från Fysicum .


 • Barn/ungdomar  från 15år t.o.m. 17år behöver målsmans godkännande. (Blankett för detta finns i receptionen)ALLMÄN INFORMATION


 • All form av träning som sker i Fysicums lokaler sker alltid på egen risk. Fysicum ansvarar ej för eventuella skador, varken kroppsliga eller materiella.


 • Fysicum ansvarar ej för kvarglömda föremål.


 • Låsta skåp klipps upp och töms efter 18 timmar.


 • Om medlem vid upprepade tillfällen ej närvarat på  de pass som han/hon bokat så resulterar detta i spärrat kort. Kortet kan låsas upp mot en avgift.


 • Medlem måste alltid vara beredd på att kunna visa upp sitt medlemskort samt legitimation vid kontroll. Fysicums personal och Fysicums vaktbolag kan komma att avvisa personer från anläggningen som ej innehar giltigt medlemskort och giltig tagg/elektronisk nyckel.


 • Medlemmar som väljer/har rätt till att köpa elektronisk nyckel (Tagg) hänvisas till de punkter som anges i avtalet för elektronisk nyckel (Tagg)


 • Det ligger på samtliga medlemmars egna ansvar att anmäla sin ankomst i receptionen innan gruppträningspass. (Om man missar detta så uppfattar bokningssystemet det som om personen inte deltog)


 • Det är medlemmars egna ansvar att via hemsidans bokningssystem avboka pass de ej kan närvara på. Avbokning via mail eller sociala medier är ej betraktat som giltig om den ej är besvarad i tid. (d.v.s  för närvarande 1 timme innan passet startar).


 • Om en medlem ej följer de regler och säkerhetsföreskrifter som anges av Fysicum (Skriftligt) Fysicums personal (Muntligt) så kan det resultera i avstängning utan ngn form av återbetalning


 • Och till slut det viktigaste av allt, visa hänsyn mot varandra, ha roligt och ge inte upp!BARN PÅ FYSICUM


 • Barn vistas på Fysicum under förälderns fulla ansvar. Nu under coronapandemin ber vi att ni undviker att ha med era barn då ni tränar. Barnhörnan är borttagen tillfälligt pga corona så i minsta mån ska barn vistas på gymmet med hänvisning till rådande restriktioner enligt pandemilagstiftningen.


 • Inga barn får vistas i gruppträningssalarna


 • Barn som sitter fast i babysitter, ligger på filt etc kan man ta med sig in på gymmet men inte kvällstid då vi brukar ha flest besökare.


 • Barn får inte springa runt på gymmet och leka med träningsredskapen, klättra eller dra i maskinerna etc. Allt för deras säkerhets skull. Och övriga medlemmars säkerhet.


 • Barn som är stora nog för det samt klarar att sitta still på egen hand i en fåtölj och vänta och t.ex. titta på IPad är ok. Barnet kan exvis sitta utanför massagerummet om man tränar i gymmet eller i sal två eller i vardagsrummet om föräldern tränar i sal ett. Allt för att vara så nära mamma och/eller pappa som möjligt under vistelsen. 

  Givetvis får barnet gå till sin förälder/påkalla förälderns uppmärksamhet vid behov.


 • Samtlig personal på Fysicum har rätt att säga till både barn och föräldrar om våra regler inte följs.